Muzeum škole

Zodpovídá: 
třídní učitel

5.+6.VH 6.B – 12,- Kč

Místo: 
kmenová tída