Muzeum škole

Zodpovídá: 
vyučující

1.VH 7.C, 2.VH 7.B, 3.VH 7.A – 12,- Kč

Místo: 
divadelní sál