Muzeum škole

Zodpovídá: 
R. Kadlecová
  • 1.+2. VH – 8.C
  • 3.+4. VH – 8.B
  • 12,- Kč
Místo: 
divadelní sál