Muzeum škole

Zodpovídá: 
R. Kadlecová
  • 4.+5. VH – 8.A
  • 12,- Kč
Místo: 
divadelní sál