Na jedné Zemi

Zodpovídá: 
třídní učitel

Charita Třebíč – 8.A,B

Místo: 
kmenová třída