nácvik slavnostního ukončení školního roku

Zodpovídá: 
V. Trnka
Místo: