Návštěva služebny Policie ČR

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • 3.A – odchod v 8.00 hod.
  • 3.B – odchod v 9.30 hod.
Místo: 
služebna policie