Pedagogická rada

Zodpovídá: 
V. Trnka

hodnocení prospěchu a chování za první pololetí

Místo: 
sborovna ZŠ