Pěvecké vystoupení

Zodpovídá: 
třídní učitel

třídy 5. B a C

odjezd po 3. VH

Místo: 
Praha