Policie ČR – internet – beseda s žáky 5. ročníku

Zodpovídá: 
třídní učitel

2.VH – 5.A, 3.VH – 5.B, 4.VH – 5.C

Místo: 
kmenová třída