PPP Jihlava

Zodpovídá: 
třídní učitel

práce se třídou 4.C

Místo: 
kmenová třída