Praha – exkurze

Zodpovídá: 
třídní učitel

4. ročník

Místo: 
Praha