Preventivní program Hrou proti AIDS

Zodpovídá: 
I. Přechová

8. ročník – bude upřesněno