Prima třeťák

Zodpovídá: 
DDM

zábavné odpoledne pro žáky 3. ročníku

Místo: 
klubovna DDM