Psí kusy

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • pohádka
  • 50 Kč – za třídu platí TU v kině
  • 8.15 hod. – 1. – 3. ročník
  • 10.15 hod.- 4. + 5. ročník
Místo: 
Kino Máj