Seminář pro učitele TV

Zodpovídá: 
V. Trnka

tělesná výchova na prvním stupni – učebna OV obsazená v době od 8.00 do 9.40 hod., tělocvična obsazená v době od 10.00 do 12.35 hod.

Místo: