Sexuální výchova

Zodpovídá: 
I. Přechová
  • beseda  – MUDr. J. Havlíček
  • 5. + 6. VH
  • 9. ročník
Místo: 
Divadelní sál ZŠ