školení – první pomoc

Zodpovídá: 
M. Vašata

2. stupeň

Místo: 
Divadelní sál ZŠ