TDJ – Loupežnické koření

Zodpovídá: 
třídní učitel

3. ročník – 40,- Kč

Místo: 
Kulturní dům