TDJ – Stvoření světa

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • 8.A,C + 9. ročník
  • 40,- Kč
Místo: 
Kulturní dům