TDJ – Taneček přes dvě pekla

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • 1. třídy – 9.30 hod.
  • 40,- Kč
Místo: 
Kulturní dům