Těšíme se na léto

Zodpovídá: 
DDM

výtvarná soutěž – práce odevzdat

Místo: 
kancelář DDM