Testování ČŠI

 matematická gramotnost – účast žáků se SVP je dobrovolná,

záleží na vyučujícím – 3.-4.VH 6.B

Místo: 
vyučující M