Testování ČŠI

Zodpovídá: 
vyučující M

matematická gramotnost – účast žáků se SVP je dobrovolná, záleží na vyučujícím – 1.-2.VH 6.A, 3.-4.VH 6.C

Místo: 
počítačová učebna