Třešťské strašení

Zodpovídá: 
DDM

14.00 hod. – halloweenská dílnička – DDM – 40,- Kč

16.00 hod. – filmové představení Hotel Transylvánie

17.30 hod. – bloudění večerním městem

Místo: 
DDM