Třídní schůzky 1. tříd

Zodpovídá: 
třídní učitel
Místo: 
kmenová třída