třídní schůzky

Zodpovídá: 
třídní učitel
Místo: 
kmenová třída