Ukončení prvního pololetí školního roku 2019/2020

Zodpovídá: 
třídní učitel
Místo: 
kmenová třída