Uzavření klasifikace za první pololetí

Zodpovídá: 
Vyučující
Místo: