Uzavření klasifikace za první pololetí

Zodpovídá: 
vyučující
Místo: