Vánoční divadelní hra O kováři Matějovi

Zodpovídá: 
třídní učitel

30,- Kč

- odchod v 8.00 hod. – 1. ročník, 2. ročník, 3. A

- odchod v 9.45 hod. – 3. B, C, 4. ročník, 5. ročník

Místo: 
Sokolský dům