Vánoční focení pro zájemce

Zodpovídá: 
třídní učitel

1. a 5. ročník

Místo: