Volejbal

Zodpovídá: 
L. Vonka

regionální kolo – starší žáci a žákyně

Místo: 
Telč