Začátek plaveckého kurzu pro první a druhý ročník

Zodpovídá: 
třídní učitel
Místo: 
Jihlava