Záchranná stanice Pavlov

Zodpovídá: 
třídní učitel

1.VH - 1.A, 2.VH - 1.B, 3.VH - 1.C - 40,- Kč

Místo: 
kmenová třída