Zahájení nového školního roku 2019/2020

Zodpovídá: 
třídní učitel
Místo: