Zahájení plaveckého výcviku – 3. ročník

Zodpovídá: 
třídní učitel
Místo: 
Jihlava