Zahájení školního roku 2017/2018

Zodpovídá: 
Vyučující
Místo: