Život v pasivním domě

Zodpovídá: 
třídní učitel
  • přednáška o využívání energií při bydlení
  • 5. ročník
  • 1.VH – 5.A
  • 2.VH – 5.B
  • 3.VH – 5.C
Místo: 
učebna chemie